Napi evangélium

2014. október 3. – Péntek (Lk 10,13-16)

Jézus egy alkalommal így szólt tanítványai előtt: „Jaj, neked, Korozain! Jaj, neked, Betszaida! Ha a pogány Tiruszban és Szidonban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, már rég szőrzsákban és hamuban tartottak volna bűnbánatot. Ezért Tirusznak és Szidonnak tűrhetőbb sorsa lesz az ítéleten, mint nektek. És te Kafarnaum? Vajon az égig emelkedel? Egészen az alvilágig fogsz süllyedni.” Majd így folytatta: „Aki titeket hallgat, engem hallgat; és aki titeket megvet, engem vet meg. Aki pedig engem megvet, azt veti meg, aki küldött engem.” Lk 10,13-16

Elmélkedés

Jézus szava csodálatos erővel bír. Szavára az emberek a bűnbánat útjára lépnek. Parancsoló szavára az embereket megszálló gonosz lelkek is eltávoznak. Szavára megmozdulnak a betegek, hogy a gyógyulás reményében közelébe kerüljenek. Gyógyító szavára az eddig mozdulni sem bíró bénák talpra ugranak és járni kezdenek. Küldő szavára a tanítványok elindulnak, hogy hirdessék az örömhírt.

„Aki titeket hallgat, engem hallgat” (Lk 10,16) – olvastuk a mai evangéliumban Jézus kijelentését, amely nem csupán az egykori tanítványoknak szólt, hanem mindazokra érvényes, akik a későbbi időkben tanítását hirdetik, mint például napjaink papjai. Jézus minden pap szavain, gondolatain keresztül képes megszólítani az embereket. Lehet, hogy egyes papok ékesszólóan tudnak beszélni, míg mások szerényebb képességük miatt talán nehezebben fogalmazzák meg a tanítást, de biztosak lehetünk abban, hogy minden pap által Jézus szeretne hozzánk szólni. Az esetleges különbségeket a fülünk meghallja ugyan, de Jézus szavai nem a fülünknek szólnak, hanem a szívünknek. Törekedjünk rá, hogy ne a beszéd külső elemeire, jellegzetességeire figyeljünk, hanem a szívünknek szóló mondanivalóra! A gyenge emberi szóban is halljuk meg azt az igazságot, amellyel Isten akar bennünket vezetni!

Az evangéliumot hirdetők szavára egykor megmozdult szinte az egész világ. Megmozdít-e engem, s bennem valamit a ma hozzám érő jézusi szó?

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Szent tested, Úr Jézus Krisztus Istenem, segítsen engem az örök életre, s drága véred bűneim bocsánatára! Legyen ez az Eucharisztia örömömre, egészségemre és vigadozásomra, félelmetes második eljöveteledkor pedig méltass általa, hogy bár bűnös vagyok dicsőséged jobbján állhassak szeplőtelen Anyád és összes szentjeid imádsága által!

Alexandriai Szent Cirill