None

Áldjon meg téged az Úr!

Egy szép ének az Ároni áldás nyomán.

Az Ároni áldás eredeti bibliai szövege (4Móz 6,22–27):

„Azután így beszélt az Úr Mózeshez: Mondd meg Áronnak és fiainak: Így áldjátok meg Izráel fiait, ezt mondjátok nekik:
      Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged!
      Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad!
      Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet!
Így szóljanak nevemben Izráel fiaihoz, és én megáldom őket.”

Megosztom:

Hozzászólások